سامانه امور پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

قابل توجه کلیه کاربران

دانشجویان دکتری قبل از دفاع از پروپوزال الزاما فقط می توانند موضوع خود را در سامانه ثبت نمایند .

 کاربرگرامی ، خواهشمند است به منظوراستفاده کامل ازامکانات سامانه پس از ورود به پنل شخصی خود ، پروفایل خود را به صورت کامل به روز رسانی نمائید .

 در صورتی که برای ورود به سامانه دچار مشکل شدید می توانید از طریق سامانه ارتباط با مسئولین سوال خود را مطرح و پیگیری نمایید .

 دانشجویان گرامی می بایست دو فرم زیر را دانلود و با امضای اصل قبل از اتمام مهلت دریافت مدارک ، تحویل واحد پژوهش نمایند .